Caddebostan Kadirağa Sok. Projesi

Proje Hakkında
Bina Giriş

Bina Giriş

Modern mimari yapı ile uyum içinde, şık bir peysaja ve farkını ortaya çıkaracak kaliteye sahip, marka değeri yüksek bir projedir.

TEKNİK ŞARTNAME

 

1- BİNANIN GENEL NİTELİĞİ
Bina genel görünümü itibari ile günümüz teknolojisine uygun, çağdaş ve modern mimarinin en güzel örneklerinden birini yansıtacak şekilde dizayn edilecektir. Bina inşaatına esas olacak projeler yürürlükteki imar mevzuatına, deprem yönetmeliğine göre ve zemin etüdüne uygun olarak, Arsa Malikleri’nin onayı alındıktan sonra, ilgili mercilerden tasdik ettirilerek uygulamaya konulacaktır.

2- KAZI- HAFRİYAT – BETONARME
Yapı betonarme karkas sisteminde imal edilecektir. İşlerde kullanılan tüm malzeme ve imalat 1705 sayılı kanuna göre düzenlenen ilgili Türk Standartlarına ve Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olacaktır. İşin başında zemin etüdü yaptırılacaktır. Zemin çalışması zemin etüdün raporun doğrultusunda olacaktır. Zemin etüdünün neticesine göre ihtiyaç duyulan yükseklikte radye jeneral temel yapılacaktır. Temel bohçalaması en altta grobeton döküldükten sonra 2 kat file takviyeli 3 mm kalınlığında YKS veya BASF marka likit membran uygulandıktan sonra, 150gr/m2 geotekstil keçe serilip, koruma betonu atılacak radye jeneral temel onun üzerine yapılacaktır. Drenaj sistemi de şehir şebeke giderinin kotuna göre temelin her cephesine drenaj sistemi kurulacaktır. Yağmur suyu kanallarına gerekli drenaj bağlantıları yapılacaktır. Bina etraflarında su birikmesi önlenecektir. Otopark katı dış kanal seviyesinden kot olarak düşük olacağından, kuyu bırakılıp, motopompa monte edilecektir. Taşıyıcı sistem oluşturulurken bina ağırlık merkezi ile atalet merkezi örtüştürülecektir. Projenin tasarım hesaplamalarında, Ülkemizde yürürlükte olan Türk Standartları ve 2007 yılında yürürlüğe girmiş olan Afet Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik kullanılacaktır. Projeye temel alınacak beton ve demir kalitesi beton için projesinde uygun görülenin bir üst kalitesi (C35 veya C40) hazır beton kullanılacaktır, demir için ST III S420 olacaktır. Projeye göre hazırlanacak olan demirler özel tezgâhlarda kesilip bükülecektir. Dökülecek her kat betonundan numuneler alınıp laboratuvarlarda gerekli sağlamlık testleri yaptırılacaktır. yapı denetim kanunları çerçevesinde her betonumuzdan 7 günlük ve 28 günlük kırım testine kullanılmak üzere her kısım için 2 örnek alınacaktır. Dökülen betonlar uygun olmayan hava şartlarına karşı muhafaza edilecektir. Kapalı otopark üzeri, suya karşı izole edilecektir, yer kaplaması sertleştirilmiş şap (helikopter şapı) yapılacaktır. Bina etrafında ve en alt temel kotunda olmak Üzere drenflex ile drenaj tesis edilecek, üzeri tekniğin icap ettiği şekilde çakılarak örtülecektir. Drenaj suları, gereği kadar eğim ile kot kurtardığı takdirde cazibesi ile kurtarmadığında pompa ile cebri olarak akar kota kaldırılarak şehir su şebekesine bağlanacaktır. Dış duvarlar -15 lik gaz beton veya YTONG iç duvarlar -10 luk gaz beton veya YTONG ile TSE Belgeli ısı yalıtım ve Yangın yönetmeliği şartlarına uygun olarak örülecektir. İki daire arasında, ortak duvarlara ses yalıtım malzemesi uygulanacaktır.

3- BİNA GİRİŞİ
Bina girişler teknik ofisimizce çizilecek olan dekorasyon projeleri ve detaylar doğrultusunda itina ile yapılacak ve aşağıda belirtilen malzemeler uygulamaya konulacaktır. Bu şekillerin mimarı proje ile daire içleri, bina cepheleri, saha tanzimleri, otoparkların tanzimi ve düzenlemeleri, bina girişleri, bahçe duvarları ile ilgili projeler teknik ofisimizce çizilerek ve Kat Maliklerin yazılı onayı aldıktan sonra uygulamaya konulacaktır. Bina girişleri Granit ile kaplanacaktır. Tavanlar asma tavan ve ışık bantları yapılacaktır. Bütün proje genelinde engelli ve yaşlı vatandaşlarımız, için rampalar ve gerekli teknik gereksinimler karşılanacaktır.

4- ISITMA SİSTEMİ, ISI VE SES YALITIMI
Binanın ısıtılmasında doğalgaz kullanılacaktır. Isıtma sistemi kombi sistemi olup, her daireye VAILLANT marka Eco TEC Plus VUW 236/5-5 Tam Yoğuşmalı kombi takılacaktır. Daire içinde geçen doğalgaz boruları, estetik açıdan değer kaybettirmeyecek şekilde düzenlenecektir. Radyatörler TERMOTEKNİK marka (alüminyum olmayan) panel radyatör takılacaktır, Banyolarda 140 cm alüminyum Havlupan radyatörler kullanılacaktır.

Bina Dış Cephesinin boşluk kalmayacak şekilde günümüzde kabul görmüş teknikler kullanılarak, yangına dayanıklı ısı yalıtım malzemeleriyle kaplanarak, içerideki sıcak ya da serin ortamın muhafaza edilmesi sağlanacaktır. Katların altında dış hava ile temasta olan kısımlara da ısı yalıtımı yapılacaktır. Mantolama sistemi ile yapılan ısı yalıtımı ve doğramalarda kullanılacak ısı yalıtım özellikli (4+16+4) ŞİŞECAM KONFOR serisi ısıcamlar aynı zamanda dış seslerin yalıtılmasını da sağlayacaktır. Dış cephelerdeki boşlukların dört yanına ısı malzemesi ne olursa olsun, 50 mm genişliğinde taş yünü kullanılacaktır.

5- PİS SU, SOĞUK VE SICAK SU SİSTEMLERİ
Pis su tesisatında ses geçirmeyen DİZAYN, KALDE ya da FIRAT marka PVC boru ve fittingsleri kullanılacaktır. Tüm sistemler montaj sonrası teste tabi tutulacaktır. Sıcak su tesisatı daire içinde birbiri ile irtibatlı olarak daire deki mutfak ve banyolarda kullanılmak üzere tertiplenecektir ve sıcak su için her daireye bağımsız doğal gaz hat çekilecektir. Arazinin uygun olan herhangi bir yerinde, su yalıtımından sonra zemin paslanmaz çelik su deposu yapılacaktır. Pis su borularının havalandırmaları dış ortam ile irtibatlandırılacaktır.

6- ELEKTRİK TESİSAT SİSTEMİ
Elektrik enerjisi trifaze olarak dairelere verilecek ve fazla dengeli olarak daire içinde taksim edilecektir. Priz devreleri 2,5mm 2NYA kablo ile izole olarak çekilecektir. Fırın için 4mm 2 kesiti NYA kablo ile İzoleli olarak çekilecektir. Aydınlatma ve priz sortileri birbirleri ile irtibatlandırılmayacaktır. Uygun bir yerde, elektrik kesildiğinde, bina asansörlerin çalışmasını, otopark, bahçe ve ortak alanların sensörlü aydınlatılmasını sağlayacak, hidroforun, görüntülü diafonun ve otomatik otopark kapısını çalışmasını sağlayacak güçte, otomatik devreye giren bir AKSA marka jeneratör tesis edilecektir. Jeneratör gücü elektrik mühendislerin hesaplarına göre alınacaktır. Daire tablolarında, SIEMENS marka otomatik sigorta kullanılacaktır. Ana tabloda her daire için kaçak akım rölesi kullanılacaktır. Tüm mekanlarda en az 10m2’ye ve her birime 1 priz hesabı ile priz tesis edilecektir. Elektrik priz ve lamba anahtarları LEGRAND ya da VİKO marka olacaktır. Bina temelinde statik elektrik için topraklama tesisatı yapılacaktır. Kullanılacak tüm malzemeler CE, TSE ve ISO9001 Belgeli olacaktır. Bütün kablolar geç alev alan ve alevi iletmeyen cinsten olacaktır.

7- TV TESİSAT SİSTEMİ
Dairede salona 2 adet, diğer odalara 1’er adet TV prizi konacaktır. Daire içi tüm TV Prizleri çatı anteni ile yayın almaya imkan verecektir. Binada kablolu yayın ve dijital yayın altyapısı sağlanacaktır. Kablolu yayın sisteminin Türk Telekom tarafından binaya bağlanabilmesi için gerekli altyapı tesisatı yapılacaktır.

8- TELEFON ve DİAFON TESİSATI VE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ
Telefon hattı, her daire için 2 harici telefonun çekileceği hesabı ile tanzim edilip, daire içinde salona 2 adet, diğer odalara birer adet telefon prizi tanzim edilecektir. Telefon kabloları TSE belgeli ve bandajlı çoklu kablo olacaktır. Her daireye, bina girişi kapısı ile görüntülü kapıcı ile görüntüsüz bir AUDIO marka kumandalı diafon tesisatı yapılacaktır. Bina genelinde kurulacak olan dahili telefon santrali ile dairelerin birbirleri ile, otoparkla, giriş kapısı ve donatı alanları ile görüşmesi sağlanacaktır. Binanın güvenliği sağlayacak kamera güvenlik sistemi takılacaktır. Dairelere güvenlik kameralarını diledikleri takdirde 7/24 izleyebilecekleri sistem kurulacaktır.

9- BİNANIN GENEL ESTETİĞİ
Bina giriş holü; döşemesi ve duvarları granit ile ahşap kromajlı malzeme gibi dekoratif özelliği bulunan malzemelerle bir bütünlük olacak şekilde uygulanacaktır. Tavana asma tavan yapılıp uygun aydınlatma yapılacaktır. Binanın dış cephesi için önce kat malikleri kurulundan yazılı onay alınacaktır.

10- ASANSÖR
Bütün katlar arasında asansör kuyusunun elverdiği ölçüde yolcu asansörü tesis edilecektir. Asansör en az 6 kişilik (en az 480 kg taşıma kapasiteli) ERSAN, SCHINDLER veya Kone marka ve NS81 güvenlik standardında olacaktır. Asansör kabini paslanmaz çelik cam veya lüks laminant kaplamalı, bir duvarı ayna olacaktır. Asansör kapıları tam otomatik yapılacaktır. Asansör kabininde otomatik aşırı yük tertibatı olacaktır. Asansör kapalı otoparka kadar inecektir. Asansör, arıza anında en yakın kata inerek kapılarını açacak şeklinde dizayn edilecektir. Deprem anında asansör en yakın katta durarak, kapılarını açacaktır.

11- MERDİVENLER
Ana merdiven ve sahanlık duvarları macunlu boya yapılacaktır. Yangın merdiveni, duvar ve tavan boyaları akrilik esaslı boya ile boyanacaktır. Merdiven basamak yükseklikleri insan anatomisine uygun olacaktır. Ana merdiven basamak ve döşemeleri bina girişine uygun olarak granit veya üst sınıf mermer kaplanacaktır. Ana merdiven korkulukları alüminyum yapılacaktır. Yangın merdiveni basamak ve döşemeleri Bilecik mermeri ile kaplanacaktır.

12- KLİMA TESİSATI
Daire içerisinde salonlara Arçelik marka A sınıfı invertörlü sessiz klima konulacaktır. Ebeveyn yatak odasına klima altyapısı hazırlanacaktır, ilerde Arsa Sahipleri isterlerse klima taktırabilecekler.

13- DOĞRAMALAR
Doğramaların açılan kanatları çift hareketli PVC esaslı, ısı yalıtımlı 17 mm kalınlığında WİNSA veya REHAU marka olacaktır. Banyoların dışındaki doğramalara, doğrama ile uyumlu renkte ve dokuda motorlu panjur yapılacaktır. Doğramaların daire içine bakan kısımları daire içi kapı rengine uygun olarak seçilecek renkte, cepheye bakan kısımları binanın mimarisine uygun yapımcı firmanın seçeceği bir renkte olacaktır. Aksesuarlardan Alman Roto veya GU kullanılacaktır. Aksesuar kapak renkleri beyaz, kol renkleri gümüş olacaktır. Camlar ISICAM marka olacaktır. Cam kombinasyonları Şişecam’ın belirttiği teknik sınırlandırmalara uygun olarak belirlenerek uygulanacaktır. İlk katın tüm pencere ve kapılarına hırsızlık için kilit sistemi takılacaktır.

14- KAPILAR VE PORTMANTO
Daire içi kapıları Artella, Paneldor ya da özel yapım olacaktır. Mutfak (gizli kayar sistem) ve salon kapıları camlı, HL 54 diğer kapılar dolu gövdeli HL 14 modeli Freze Ceviz, Koyu Tik veya Lake olarak tasarlanacaktır. Pervazlar kasaya silikon veya tutkal ile tutulacak ve çivi kullanılmayacaktır. Tüm kapı kolları saten nikel ve rozetli tip olarak monte edilecektir. Daire giriş kapıları Stildoor veya Sur marka olacaktır, seçimi kat malikleri ile birlikte belirlenecektir. İç yüzeyleri daire iç kapıları görünümünde panel ile kaplanarak cilalanacaktır. Daire giriş kapısına, kilitlendiğinde kapıyı kasaya üstten ve yandan pimle bağlayan kilit sistemi takılacaktır. Daire antre alanına kapılara uyumlu uygun bir yere portmanto yapılacaktır.

15- MUTFAKLAR
Mutfak dolapları mimari projeye uygun olarak renk ve kapak seçimi Kat Maliklerinin kararına göre İntema, Nolte, Lineadecor veya Vanucci marka veya özel olarak ölçüye göre imal edilecektir (liste fiyatı birim başına $5000’a kadar olan modellerden herhangi biri). Mutfak Modelinin seçimi, kapak renkleri Kat Malikleri kendileri belirleyeceklerdir. Kulp seçimleri imalat esnasında belirlenecektir. Mutfak dolaplarda kaşıklık, çöp kovası ve köşe dolapta fasulye takılacaktır. Özel imal edilecek mutfaklarda gövdeler 1. Sınıf mdf lam, kavale geçme sistem, Blum, Hettich veya Hafelle aksesuar, kapaklar membran, laminat veya lake kapak, kulplar Çebi marka olacaktır, tezgah olarak Corrian veya isteyene granit kullanılacaktır. SIEMENS (EO 616 HB 10E Siyah OCAK + HB 539 E3 T Çelik FIRIN + LC 67 BD 532 T DAVLUMBAZ veya isteyene Arçelik ( P 76 ES DAVLUMBAZ + OC 609 YW OCAK + 9548 CDS FIRIN ) model ankastre set kullanılacak ve SIEMENS ( SN 54 M 535 TR ) veya isteyene ARÇELİK (9380 SS) model bulaşık makinesi takılacaktır. Kat Malikleri markalardan hangisini seçtiğini bildireceklerdir. Mutfak tezgâhı ile asma dolap aralarında isteyen seramik veya cam mozaik veya isteyen corrian yapacaktır. Kullanılacak seramik Vitra veya Çanakkale marka mutfak kapak renklerine uygun olarak Kat Malikleri ile birlikte seçilecektir. Eviye bataryası ECA Lotus Serisi 1018699 olarak seçilecektir. Evyeler Teka veya Franke marka olarak seçilecektir.

Antre, hol ve mutfak zemin kaplamalarında kullanılacak seramik 1 sınıf Vitra Celebration, Attraction, Ultra, Trevi serisi veya Çanakkale marka Emprador, İpek Kapitone veya Luxary Marbles (Palissandro, Calaccata, Crema Marfil, Travertino) serisi olacaktır.

16- BANYOLAR
Genel banyo duvar ve döşemelerinde kullanılacak seramik 1. sınıf Vitra (Clebration (altınsız serisi), Adora, Milenium (Platinum serisi hariç), Attraction,) veya Çanakkale (İpek Kapitone, Emprador veya Safari serisi) marka olacaktır. Hilton tipi Vitra lavabo, Lineadecor veya Vanucci modellerinden membran kapaklı özel imalat banyo dolabı takılacaktır. Gövdeler kapaklara uyumlu mdf lam olarak tasarlanacaktır. Lavabo ve banyo bataryaları ECA marka Lotus serisi (lavabo 102108693, duş 102102366) olacaktır. Vitra marka duş teknesi Hüppe veya Sanikor marka duşakabin kullanılacaktır. Banyoda asma klozet Vitra S 50 Rimex modeli veya Çanakkale marka Idea modeli olacaktır. Taharet muslukları ECA marka olacaktır.

17- SALON VE ODALAR
Yerlerde Salon Şerifoğlu Meşe Naturel Plank LUX (en 12,6cm), odalar Şerifoğlu Meşe Naturel 2stp LUX meşe veya Şerifoğlu İroco R 30 Plank LUX (en 12,6 cm), odalar Şerifoğlu Iroco R 30 2 stp LUX lamine (masif kaplama) parke kullanılacaktır. Renk seçimlerini kat malikleri kendileri yapacaklardır. Tüm duvar ve tavanlara alçı sıva üzeri su bazlı saten boya yapılacaktır. Boya markası (Filli boya, Marshall, DYO ). Duvar tavanları birleşim yerlerine alçıdan kartonpiyer ve pencere önlerine perdelik yapılacaktır

18- OTOPARK
Bodrum katlardaki otopark yerleri yapımcı firma tarafından yönetim planına ek yapılacaktır. Otopark katında gerekli tabii havayı ve yeterli tabi aydınlatmayı sağlayacak davlumbaz veya kuranglez v.s. olacaktır. Otopark duvarları plastik boya ile boyanacaktır. Boya markası ( Filli boya, Marshall, DYO). Otopark tabanı yüzeyi sertleştirilmiş şap ile tozuması önlenmiş hale getirilecektir. Araç park yerleri epoksi boya ile ayrılarak tespit edilecektir. Otoparkta yangın alarm sistemi olacaktır, yangın detektörleri ve springler sistemi yapılacaktır. Otopark ile daireler arasında diafon, telefon bağlantısı sağlanacaktır. Otoparkta fotoselli aydınlatma tesisatı kurulacaktır. Kapalı otopark girişine sensörlü, uzaktan kumandalı kapı yapılacaktır. Her daire için birer adet uzaktan kumanda cihazı yaptırılıp daire sakinlerine teslim edilecektir.

19- BAHÇE DÜZENLEMESİ
Bahçe, peyzaj projesi çerçevesinde bitkilendirilecektir. Bahçe ve apartman güvenliği ön planda tutularak 24 saat kayıtta olan kameralar yerleştirilecektir. Bahçe ve peyzaj çalışmasında Arsa Malikleri ile beraber karar verilecektir.

20- GENEL HUSUSLAR
Daire sahipleri herhangi bir malzemeyi bizzat satın alarak bedelinin yapımcı firma tarafından ödenmesini talep edemez. Ancak dairesinde kullanımından kesinlikle vazgeçtiği bir malzeme veya kullanılmasını istediği farklı bir malzeme olur ise, yapımcı firmanın bu malzemenin alımını yapmamış olması ve inşaat programını aksatmaması şartı ile sözleşmesinin imzalanmasından itibaren 30 gün içinde bu isteğini yapımcı firmaya yazılı olarak bildirmelidir. Bu durumda, Kat Maliki kullanmak istediği malzemesinin fiyat farkı kendisi ödeyecektir. Fiyat farkı hesap ederken, yapımcı firmanın kendi kategori ve marka içinde önerdiği en yüksek fiyatı baza alınacaktır. Daire sahipleri; yapımcı firmanın kendilerine belirtilen marka ve modellerden, her mekan için 3 alternatif olarak sunduğu numunelerden birini en geç sunumdan itibaren 15 gün içinde yapımcı firmaya yazılı olarak bildirecektir. Daire sahipleri; boya renklerini yapımcı firmanın belirleyeceği katalog renklerinden seçerek yine yapımcı firmanın belirleyeceği tarihe kadar yazılı olarak bildirecektir. Seçimler daire sahipleri tarafından süresinde yapılmadığı taktirde yapımcı firma sözleşme çerçevesinde ki seçimleri kendisi yapar.

Kat Planları

UYGULAMA KAT PLANI

Proje Görselleri

 

 

 

GİRİŞ

GİRİŞ

ÜST

ÜST

ARKADAN

ARKADAN

 

Çatı saçak detay

Çatı saçak detay

No:12

No:12